Зар мэдээ

    Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал хүлээж авна

    Мөнгөнморьт сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэн, ААН байгууллагаас 2021 оны 2-р сарын-10 ыг хүртэл санал авч байна.
    Холбогдох утас:89982137

    2021-01-22 16:41:09

    >> Буцах