Сургуулийн өмнөх боловсрол

image

Аймгийн хөдөлмөрйн аварга хамт олон, аймгийн тэргүүний цэцэрлэг 75 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд өнөөдөр 140 хүүхэд хүлээн авч гэр цэцэрлэг нээн ажиллуулж байна. Энэ хамт олон бага насны хүүхдийн авъяас чадварыг хөгжүүлэх, хүүхдийг хөгжүүлэх ажилд багш бүрийн сэтгэл шингэж ажилласны дүнд аймгийн хүүхдийн урлагийн Яргуй наадмаас бүжгийн төрлөөр хошой алтан медаль хүртсэн амжилттай байна. Мөн хүүхдийн сурах хөгжих орчин нөхцлийг сайжруулах үүднээс Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрт хамрагдан 230 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадсан бөгөөд Улсын тэргүүний цэцэрлэгийн болзол ханган ажиллаж буй ажилсаг бүтээлч хамт олон юм.